Konkrétní nastavení zpráv

Speciální nastavení reportů – filtry

Samozřejmě si můžete přizpůsobit výchozí nastavení reportů tak, aby lépe odpovídaly Vašim potřebám.

Například, pro některé druhy reportů, si můžete nastavit filtry. Díky tomu si můžete být jistí, že report bude obsahovat pouze informace, které potřebujete.

podle uživatelů

Ze všech uživatelů uvedených na seznamu si můžete vybrat pouze ty, kteří se mají zobrazovat v reportu. Report bude obsahovat pouze vybrané položky. Nebude-li zvolen žádný uživatel, report bude obsahovat hodiny všech uživatelů, kteří si registrovali svůj čas.

podle projektu

Jako výše, tato funkce umožňuje zobrazovaní pouze zvolených projektů. Nebude-li zvolen žádný projekt, report bude obsahovat všechny dostupné projekty.

podle subprojektu

Tato funkce funguje na stejném principu – v reportu se zobrazí pouze zvolené Vámi subprojekty. Nezvolíte-li žádné položky, v reportu se zobrazí všechny dostupné subprojekty.

zaokrouhlování času

Může se stát, že nejlepší východisko bude pro Vás zaokrouhlování času individuálních registrací. Tato informace může být zahrnuta ve Vašem reportu. Můžete vytvořit reporty pro určení registrovaného času, zaokrouhleného na 15minutové jednotky.

Možnosti reportování – volba reportovacího období

Můžete si vybírat z několika dostupných reportovacích období. Pamatujte si prosím, že všechna data jsou ukládána lokálně dříve, než jsou synchronizována s našimi servery. Ujistěte se, že každý uživatel bude mít dost času, aby synchronizoval svoji aplikaci před spuštěním reportování.

Customer-Service-Reports

Dostupné reportovací období:

  • předchozí den
  • předchozí týden
  • předchozí měsíc
  • předchozí čtvrtletí
  • předchozí rok
  • zvolené období

Automatické reporty.

Můžete obdržovat požadované informace přímo na Váš e-mail, takže si nemusíte pamatovat žádná hesla, nepotřebujete se nikam přihlašovat nebo navštěvovat několika webů pro získaní potřebných informací. Nejdůležitější je pro nás jistota, že používání timetracku je pro Vás tak jednoduché, jak jen může být.
Před spuštěním servisu automatického reportování si můžete vyzkoušet možnost “náhled” – díky tomu si můžete zkontrolovat, pokud zvolená forma reportu splňuje Vaše představy.